HSX HNX UPCoM GDTT  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Ngày GD: TTTT: HNX-Index: Số CK tăng/giảm: Tổng KL: Tổng GT(Tỷ) Giờ máy chủ: HNX30:
Đóng cửa
0 ■ 0 0%
0 0 0
0
0
00:00:00
Mã CK Trần Sàn TC KL Mua
còn lại
Dư mua Giá
khớp
KL
khớp
+/- Dư bán KL Bán
còn lại
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL3
ACB 36 29.6 32.8
ACM 1.5 1.3 1.4
ADC 18.1 14.9 16.5
ALT 14.6 12 13.3
ALV 15.2 12.6 13.9
AMC 27 22.2 24.6
AME 4.6 3.8 4.2
AMV* 18.1 14.9 16.5
API* 34.9 28.7 31.8
APP 11 9 10
APS* 3.3 2.7 3
ARM 25.8 21.2 23.5
ASA 2.6 2.2 2.4
ATS 43.8 36 39.9
B82* 2.5 2.1 2.3
BAX 23.7 19.5 21.6
BBS 12.5 10.3 11.4
BCC 7.1 5.9 6.5
BDB 11 9 10
BED 38.5 31.5 35
BHT* 4.8 4 4.4
BII 2.2 1.8 2
BKC 8.1 6.7 7.4
BLF* 5.3 4.5 4.9
BPC 19.8 16.2 18
BSC 15.8 13 14.4
BST 14.4 11.8 13.1
BTS 7 5.8 6.4
BTW 23.1 18.9 21
BVS 21.4 17.6 19.5
BXH 23.1 18.9 21
C69 7.2 6 6.6
C92 7.8 6.4 7.1
CAN 27.5 22.5 25
CAP 43.1 35.3 39.2
CCM 36.9 30.3 33.6
CDN 25.3 20.7 23
CEO 11.5 9.5 10.5
CET 5.3 4.5 4.9
CJC 25.8 21.2 23.5
CKV 19.1 15.7 17.4
CLH 15.7 12.9 14.3
CLM 14.9 12.3 13.6
CMC 7.5 6.3 6.9
CMI* 2.2 1.8 2
CMS 4.7 3.9 4.3
CPC 43.4 35.6 39.5
CSC 34.8 28.6 31.7
CT6 6.6 5.4 6
CTA* 1.4 1.2 1.3
CTB 34.1 27.9 31
CTC* 3.9 3.3 3.6
CTP 18.3 15.1 16.7
CTT 10.8 9 9.9
CTX* 26.9 22.1 24.5
CVN* 5.8 4.8 5.3
CX8 9.9 8.1 9
D11 15.1 12.5 13.8
DAD 21.6 17.8 19.7
DAE* 18 14.8 16.4
DBC 25.7 21.1 23.4
DBT 17.2 14.2 15.7
DC2 14 11.6 12.8
DC4 10.4 8.6 9.5
DCS 2.2 1.8 2
DGC 35 28.8 31.9
DGL 35.7 29.3 32.5
DHP 12.1 9.9 11
DHT 76.8 63 69.9
DID 5.7 4.7 5.2
DIH 13 10.8 11.9
DL1 41.9 34.3 38.1
DLR* 9.4 7.8 8.6
DNC 35.8 29.4 32.6
DNM 27.3 22.5 24.9
DNP 23.7 19.5 21.6
DNY 8 6.6 7.3
DP3 83.7 68.5 76.1
DPC 15.4 12.6 14
DPS 2 1.8 1.9
DS3 19 15.6 17.3
DST 16.7 13.7 15.2
DTD 18.1 14.9 16.5
DXP 13.8 11.4 12.6
DZM 4.4 3.6 4
EBS 11 9 10
ECI 16.2 13.4 14.8
EID 17.6 14.4 16
FDT* 47.3 38.7 43
FID* 1.7 1.5 1.6
GKM 16.1 13.3 14.7
GLT 83.6 68.4 76
GMX 28.9 23.7 26.3
HAD 49.5 40.5 45
HAT 46.2 37.8 42
HBE 10 8.2 9.1
HBS 2.9 2.5 2.7
HCC 21.6 17.8 19.7
HCT 22.2 18.2 20.2
HDA 9.1 7.5 8.3
HEV 13.2 10.8 12
HGM* 47.3 38.7 43
HHC 50.7 41.5 46.1
HHG 7.8 6.4 7.1
HJS 26.1 21.5 23.8
HKB* 2.4 2 2.2
HKT* 3.7 3.1 3.4
HLC 8 6.6 7.3
HLD 11.9 9.9 10.9
HLY 16.9 13.9 15.4
HMH 12.4 10.2 11.3
HNM* 5.2 4.4 4.8
HOM 4.6 3.8 4.2
HPM* 22.2 18.2 20.2
HST 7.4 6.2 6.8
HTC 32.1 26.3 29.2
HTP 9.3 7.7 8.5
HUT 11.9 9.9 10.9
HVA 3.3 2.7 3
HVT 36.4 29.8 33.1
ICG 7.8 6.4 7.1
IDJ* 2.7 2.3 2.5
IDV 43.2 35.4 39.3
INC 10 8.2 9.1
INN 76.8 63 69.9
ITQ 3.3 2.7 3
IVS 11 9 10
KDM 3 2.6 2.8
KHB* 1.2 1 1.1
KHL* 0.7 0.5 0.6
KKC 15.4 12.6 14
KLF 3.9 3.3 3.6
KMT 9.7 8.1 8.9
KSD* 3.5 2.9 3.2
KSK* 1.3 1.1 1.2
KSQ 2.3 1.9 2.1
KST 16.9 13.9 15.4
KTS 36.3 29.7 33
KTT 4.9 4.1 4.5
KVC 3 2.6 2.8
L14 79.2 64.8 72
L18 12.1 9.9 11
L35 5.6 4.6 5.1
L43 5.5 4.5 5
L44* 2 1.8 1.9
L61 8.8 7.2 8
L62 8.2 6.8 7.5
LAS 14.8 12.2 13.5
LBE 19.2 15.8 17.5
LCD 6.9 5.7 6.3
LCS* 2.5 2.1 2.3
LDP 35.6 29.2 32.4
LHC 64.5 52.9 58.7
LIG 4.7 3.9 4.3
LM7 2.8 2.4 2.6
LO5 3 2.6 2.8
LTC* 3.1 2.7 2.9
LUT 2 1.8 1.9
MAC 8.2 6.8 7.5
MAS 98.1 80.3 89.2
MBG 3.3 2.7 3
MBS 14.1 11.7 12.9
MCC 15.1 12.5 13.8
MCF 20.9 17.1 19
MCO 1.7 1.5 1.6
MDC 5.5 4.5 5
MEC 3.3 2.7 3
MEL 9.7 8.1 8.9
MHL 7.7 6.3 7
MIM* 17.1 14.1 15.6
MKV 13.2 10.8 12
MLS 11 9 10
MNC 4.4 3.6 4
MPT* 3.6 3 3.3
MSC 17.6 14.4 16
MST 15.7 12.9 14.3
NAG 7.2 6 6.6
NBC 7 5.8 6.4
NBP 16.9 13.9 15.4
NBW 25 20.6 22.8
NDF* 10.3 8.5 9.4
NDN 10.1 8.3 9.2
NDX 13.2 10.8 12
NET 28.9 23.7 26.3
NFC 14.8 12.2 13.5
NGC 10.3 8.5 9.4
NHA 12.9 10.7 11.8
NHC 42.7 35.1 38.9
NHP 2.5 2.1 2.3
NPS* 11.7 9.7 10.7
NSH 10.3 8.5 9.4
NST* 12.3 10.1 11.2
NTP 88.9 72.9 80.9
NVB 7.4 6.2 6.8
OCH* 7.9 6.5 7.2
ONE 5.1 4.3 4.7
ORS* 2.3 1.9 2.1
PBP 16.7 13.7 15.2
PCE 13.5 11.1 12.3
PCG 10.7 8.9 9.8
PCN* 2.7 2.3 2.5
PCT 9.6 8 8.8
PDB 12.5 10.3 11.4
PDC* 4.6 3.8 4.2
PEN 23.2 19 21.1
PGS 25.3 20.7 23
PGT* 4 3.4 3.7
PHC 15.1 12.5 13.8
PHP 13.3 10.9 12.1
PIC 15.7 12.9 14.3
PIV 17.4 14.4 15.9
PJC 33.9 27.9 30.9
PLC 29.7 24.3 27
PMB 11 9 10
PMC 80.8 66.2 73.5
PMP 18.7 15.3 17
PMS 18.7 15.3 17
POT 22.2 18.2 20.2
PPE* 15.5 12.7 14.1
PPP 13.2 10.8 12
PPS 9.9 8.1 9
PPY 20.5 16.9 18.7
PRC 18.7 15.3 17
PSC 13.7 11.3 12.5
PSD 19.8 16.2 18
PSE 11.2 9.2 10.2
PSI* 4.4 3.6 4
PSW 9.9 8.1 9
PTD 16.5 13.5 15
PTI 26.1 21.5 23.8
PTS 7 5.8 6.4
PV2* 2.8 2.4 2.6
PVB 17.9 14.7 16.3
PVC 11.1 9.1 10.1
PVE 7.9 6.5 7.2
PVG 8 6.6 7.3
PVI 37.1 30.5 33.8
PVL* 3.3 2.7 3
PVS 18.8 15.4 17.1
PVV* 1.6 1.4 1.5
PVX* 2.4 2 2.2
PXA* 1.4 1.2 1.3
QHD 22 18 20
QNC* 3.8 3.2 3.5
QST 13.2 10.8 12
QTC 25.3 20.7 23
RCL 23.1 18.9 21
S55 28.7 23.5 26.1
S74 8 6.6 7.3
S99 5.8 4.8 5.3
SAF 59.4 48.6 54
SAP* 8.9 7.3 8.1
SCI 10 8.2 9.1
SCJ* 2 1.8 1.9
SCL 3.6 3 3.3
SD2 6.2 5.2 5.7
SD4 13 10.8 11.9
SD5 11.5 9.5 10.5
SD6 9.1 7.5 8.3
SD7* 3.8 3.2 3.5
SD9 9.4 7.8 8.6
SDA* 4.8 4 4.4
SDC 14.8 12.2 13.5
SDD* 2.3 1.9 2.1
SDE* 3.6 3 3.3
SDG 29.7 24.3 27
SDN 37.4 30.6 34
SDP 4.4 3.6 4
SDT 9.4 7.8 8.6
SDU 19.8 16.2 18
SEB 52.9 43.3 48.1
SED 22.1 18.1 20.1
SFN 37 30.4 33.7
SGC 56.1 45.9 51
SGD 14.3 11.7 13
SGH 43.2 35.4 39.3
SGO* 1.4 1.2 1.3
SHB 8.9 7.3 8.1
SHN 10.6 8.8 9.7
SHS 19.8 16.2 18
SIC 11.7 9.7 10.7
SJ1 17.4 14.4 15.9
SJC* 15.4 12.6 14
SJE 27 22.2 24.6
SLS 178.7 146.3 162.5
SMN 10.4 8.6 9.5
SMT 25 20.6 22.8
SPI 4.7 3.9 4.3
SPP 20.1 16.5 18.3
SRA* 9.1 7.5 8.3
SSM 18.7 15.3 17
STC 33.5 27.5 30.5
STP 5.3 4.5 4.9
SVN 2.7 2.3 2.5
TA9 17.6 14.4 16
TAG 37.1 30.5 33.8
TBX 9.9 8.1 9
TC6 4.5 3.7 4.1
TCS 4.6 3.8 4.2
TDN 4.8 4 4.4
TEG 6.6 5.4 6
TET 33 27 30
TFC 6.8 5.6 6.2
TH1* 6.4 5.4 5.9
THB 21.2 17.4 19.3
THS 10.3 8.5 9.4
THT 6.9 5.7 6.3
TIG 4 3.4 3.7
TJC 7.5 6.3 6.9
TKC 29.1 23.9 26.5
TKU 13.2 10.8 12
TMB* 10.5 8.7 9.6
TMC 13.2 10.8 12
TMX 8.9 7.3 8.1
TNG 14.4 11.8 13.1
TPH 7.9 6.5 7.2
TPP* 15.4 12.6 14
TSB 10 8.2 9.1
TST* 5.6 4.6 5.1
TTB 11.9 9.9 10.9
TTC 20.4 16.8 18.6
TTH 7.4 6.2 6.8
TTT 61 50 55.5
TTZ 3.5 2.9 3.2
TV2 164 134.2 149.1
TV3 31 25.4 28.2
TV4 14.8 12.2 13.5
TVC 9.1 7.5 8.3
TVD 5.8 4.8 5.3
TXM 10.3 8.5 9.4
UNI 5.1 4.3 4.7
V12 15.9 13.1 14.5
V21* 15.9 13.1 14.5
VAT 3.8 3.2 3.5
VBC 29.7 24.3 27
VC1 15.4 12.6 14
VC2 16.5 13.5 15
VC3 19.5 16.1 17.8
VC6 8.4 7 7.7
VC7 21 17.2 19.1
VC9 14.9 12.3 13.6
VCC 13.7 11.3 12.5
VCG 27.5 22.5 25
VCM 16.8 13.8 15.3
VCR* 3.6 3 3.3
VCS 245.5 200.9 223.2
VDL 31.9 26.1 29
VE1* 9.9 8.1 9
VE2 11.5 9.5 10.5
VE3 13.2 10.8 12
VE4 12.1 9.9 11
VE8 14.1 11.7 12.9
VE9 5.5 4.5 5
VGC 25.5 20.9 23.2
VGP* 25.8 21.2 23.5
VGS 10 8.2 9.1
VHL 51.8 42.4 47.1
VIE* 11 9 10